Kontakt ...

SERVIS CENTAR d.o.o.
poduzeće za informatički inženjering i trgovinu

Od Križa 9; 20000 Dubrovnik

OIB: 70103420117 MB: 1909479
žiro-račun: 2484008-1102862768 - RBA

contact
tel./fax 020/ 356 088;  mob 098 704 086; 098 344 226

info@serviscentar.com